پیشینه ی تولید چسب به حدود چهار هزار سال قبل از میلاد می رسد.چسب ها در قدیم حالتی شبیه قیر داشتند و در بعضی موارد از صمغ درختان به دست می آمدند.

در لغت نامه چسب به عنوان ماده ای تعريف ميشود كه بتواند با كمك اتصال سطحی دو ماده را كنار هم نگه دارد. اين تعريف برای ماده ای كه مبنای يك صنعت چند ميليارد دلاری است و در آن بيش از 750 شركت در حال رقابت برای كسب سهم بازار هستند، ساده انگارانه است. تخمين زده ميشود كه 50 عدد ازاين شركت ها مسئول 50 درصد فروش در صنعت چسب هستند          

چسب های پایه حلالی
چسب های کفاشی ، سراجی ، مصارف عمومی ،PU ، فوری، چسب صنعتی ، PVC ، لیبل (label )، ماکت، چسب های صنایع خودروسازی و چسب روکش HDF تولید می گردد.

دربارهٔ چسبندگی شش تئوری وجود دارد که عبارتند از: