acheter cialis

 

جهت استفاده از این چسب اطمینان حاصل کنید که سطوح مورد نظر خشک، تمیز، عاری از گرد وخاک وچربی باشد.فعال کننده را به یکی از سطوح مورد نظر اسپری کنید. سپس چسب را به سطح دیگر استعمال کنید. دو قطعه را سر هم کرده و به مدت چند ثانیه با فشار به هم نگه دارید.
کاربرد: جهت چسباندن، تعمیر واتصال قطعات چوبی مانند ام دی اف، تخته برش، تمام انواع چوب، لاستیک، چرم وبیشتر انواع پلاستیکها، سنگ و بعضی از قطعات فلزی و صنعتی استفاده می شود